โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

พิพิธภัณฑ์วรรณกรรมคามาคุระ

ศาลเจ้าอะมะนะวะ ชินเม

โคะโตะคุ-อิน / หลวงพ่อโตแห่งคามาคุระ

วัดฮะเซะ-เดะระ

อินะมุระงะสะก

รถไฟฟ้าเอะโนะชิมะ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม