โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

มินะโตะ มิไร 21

หอจดหมายเหตุแห่งประวัติศาสตร์ของเมืองโยโกฮะมะ

ท่าเรือโอซันบาชิ

โยโกฮะมะไชน่าทาวน์

โรงแรมนิว แกรนด์

ศาลเจ้าซึตรุกะโอะกะ ฮะชิมันกุ

ถนนโคะมะชิ

เบ็นไซเท็น นะคะมิเสะ-โดะริ

เอะโนะชิมะ เอสคาร์

ศาลเจ้าเอะโนะชิมะ

พิพิธภัณฑ์ฟูจิสะวะ อุคิโยะ-เอะ

นันโงะ ฮิดะริ-ฟูจิ (ฟูจิทางซ้าย)

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม