โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

สวนสะกะมิ ซานเซ็น

ร้านอาหารคุริ โนะ ซาโตะและสวนดอกกุหลาบ

สวนอะอิคะวะ

สวนซะมะ ยะโตะยะมะ

สวนสะกะมิฮะระคิตะ

อิซุมิ-โนะ-โมะริ

สวนชิโระยะมะ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม