โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

ริวโฮะจิ (รูปแกะสลักไม้เซ็นจุ-แคนนอน)

โรงกลั่นสาเกอิซุมิบะชิ

สวนสะกะมิ ซานเซ็น

คุระโมะโตะ คะโคอุซุมิบะชิ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม