สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สถานทะเลสาบทันสะวะ มิโฮะ โนะ เละ

ฮิดามาริ โนะ ซาโตะ

งานเทศกาลดอกไม้ไฟที่ทะเลสาบทันซาวะ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม