สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

วัดไดฮอนซาน เอ็นงะคุ-จิ

วัดเมเงะซึต-อิน

ฮะชิโนะกิ คามาคุระ โชะจิน เรียวริแท้

โจะชิ-จิ

วัดโทะเค-จิ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม