โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

โยโกฮะมะ ทะคะชิมะยะ

โยโกฮะมะ ทะคะชิมะยะ

สวนอังกฤษโยโกฮะมะ

สวนอังกฤษโยโกฮะมะ

รอยัล วิง

รอยัล วิง

สวนยะมะชิตะ

สวนยะมะชิตะ

ฮาร์เบอร์วิว ปาร์ค (มินะโตะ-โนะ-มิเอะรุ โอะกะ โคเอ็น)

ฮาร์เบอร์วิว ปาร์ค (มินะโตะ-โนะ-มิเอะรุ โอะกะ โคเอ็น)

โรงแรมโยโกฮะมะ รอยัล พาร์ค

โรงแรมโยโกฮะมะ รอยัล พาร์ค

สวนซานเคเอ็น

สวนซานเคเอ็น

ฮะชิโนะกิ คามาคุระ โชะจิน เรียวริแท้

ฮะชิโนะกิ คามาคุระ โชะจิน เรียวริแท้

วัดโทะเค-จิ

วัดโทะเค-จิ

วัดเมเงะซึต-อิน

วัดเมเงะซึต-อิน

วัดฮะเซะ-เดะระ

วัดฮะเซะ-เดะระ

ยะมะ-โนะ-โฮเทล

ยะมะ-โนะ-โฮเทล

ศาลเจ้าฮะโกะเนะจินจา

ศาลเจ้าฮะโกะเนะจินจา

เรือโจรสลัดฮาโกนะ (เรือท่องเที่ยวฮาโกเนะ)

เรือโจรสลัดฮาโกนะ (เรือท่องเที่ยวฮาโกเนะ)

กระเช้าไฟฟ้าฮะโกะเนะ

กระเช้าไฟฟ้าฮะโกะเนะ

ทะมุระ กินคัตซึตเท

ทะมุระ กินคัตซึตเท

ฮะโกะเนะ คราฟเฮ้าส์ (สวนโงะระ)

ฮะโกะเนะ คราฟเฮ้าส์ (สวนโงะระ)

รถไฟไฮเดรนเยีย

รถไฟไฮเดรนเยีย

สวนซากปราสาทโอดะวะระ

สวนซากปราสาทโอดะวะระ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม