โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

ฮาร์เบอร์วิว ปาร์ค (มินะโตะ-โนะ-มิเอะรุ โอะกะ โคเอ็น)

บาฟฟ์ นัมเบอร์ 234

สวนโยโกฮามะ เฮียคุดัน

คันเท เบียว

คาเฟ่อุคิโย-เอะ

มาซัง-โนะ มิเซะ ริวเซ็น

วนอุทยานโระโคคุเคนซัง

วัดโจอุระคุจิ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม