สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

สวนฮะโกะเนะ โงะระ

โอะวะคุดะนิ

ศาลเจ้าฮะโกะเนะจินจา

ฮะโกะเนะ-เอ็น

ศาลเจ้าคุซุริว

รถบัสนินจา แมงมุมน้ำ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม