โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

นิฮอนบะชิ

พิพิธภัณฑ์เอโดะ-โตเกียว-มิวเซียม

พิพิธภัณฑ์สุมิดะ โฮะคุไซ

คัปโปะ: ทะนะคะยะ

มิยะงะวะ โคะซาน-พิพิธภัณฑ์ถ้วยชามมะคุสุ

สถานที่ตกปลาทะเลไดโกะกุ

สถานีอินะมุระงะสะกิ

สถานีเอะโนะเด็น/เอะโนะชิมะ

พิพิธภัณฑ์ฟูจิซาวะ อุคิโยะเอะ

พิพิธภัณฑ์ศิลปะโอคะดะ

ฮะโกะเนะ เช็คพ้อยท์

ฮะโกะเนะ เซะคิโชะ ทะบิ โมะโนะงะทะริ-กัน

พิพิธภัณฑ์ศิลปะโทะไคโดะ ฮิโระชิเงะ แห่งเมืองชิซุโอะกะ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม