โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

ศาลเจ้าโซะจิ-จิ

วัดคะวะสะกิ ไดชิ เฮเก็น-จิ

คาวาสะกิ ไดชิ (ถนนนะคะมิเสะ)

โยโกฮะมะ รอยัล พาร์ค โฮเติลชิกิ เท

สวนซานเคเอ็น

ฮะชิโนะกิ คามาคุระ โชะจิน เรียวริแท้

วัดโฮะโคะคุ-จิ

วัดฮะเซะ-เดะระ

องค์พระใหญ่แห่งคามาคุระ โคโทะคุ-อิน

บิล ชิชิริ งะ ฮะมะ

วัดโอฟุนะแคนนอน

สะโตะ โนะ อุดง มินะมิ ฟูจิสะวะ

วัดเซะโคะอุจิ (วัดยูเกียวจิ) วัดสำคัญประจำนิกายจิชุ

จิสะวะ ชุคุ โคะอุริว-กัน

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม