โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

ออร์บิ โยโกฮะมะ

สกายดั๊ก โยโกฮามะ (รถสะเทินน้ำสะเทินบก "สกายบัส")

ร้านอาหาร งิว-นะเบะ อะไรยะ บันโคะคุบะชิ (หม้อไฟเนื้อวัว)

สนามกีฬานานาชาติโยโกฮะมะ (สนามกีฬานิสสัน)

พิพิธภัณฑ์ราเม็งชินโยโกฮะมะ

กระเช้าไฟฟ้าฮะโกะเนะ

อะมิโมะโตะ โอะบะ

ล่องเรือทัศนาจรชมทะเลสาบฮาโกเนะ

ฮะโกะเนะ เซะคิโชะ ทะบิ โมะโนะงะทะริ-กัน

ศาลเจ้าฮาโกเนะ, ศาลเจ้าคุซุริว

พิพิธภัณฑ์ฮาโกเนะ เซกิโชะ

กระเช้าลอยฟ้าฮาโกเนะ โคมะกาตะเกะ

ฮะโกะเนะ-เอ็น

ฮะโกะเนะ โคะวะคิ-เอ็น ยุเนสซุน

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม