โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

พิพิธภัณฑ์ฟูจิซาวะ อุคิโยะเอะ

ศูนย์ศิลป์เมืองฟูจิซาวะ

จิสะวะ ชุคุ โคะอุริว-กัน

วัดเซะโคะอุจิ (วัดยูเกียวจิ) วัดสำคัญประจำนิกายจิชุ

วัดโจโค-จิ

บ่อน้ำคุไบไรแห่ง มินะโมะโตะ-โนะ โยะชิซึตเนะ

ศาลเจ้าชิระฮะตะ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม