สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

สวนโอะเซ็นจิ มิฮะระชิ

สวนโอะเซ็นจิ ฟุรุสะโตะ

ศาลเจ้าโคะโทะฮิระ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม