สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

ศาลเจ้าฮะคุซาน

จุดชมวิวบนยอดเขาฮะคุซาน

ลิยะมะแคนนอน

โคะโตะคุจิ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม