สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

วัดโจะอุเอ-จิ

ศาลเจ้าโอะคุโบะ

อนุสาวรีย์วรรณกรรมของชินนิชิ มะคิโนะ

อนุสาวรีย์วรรณกรรมของยะสุบุมิ อิโนะอุเอะ

โคะมิเนะ โงะโชะอุโนะ-ได คูเมืองที่แห้งขอดขนาดใหญ่

วัดเด็นโจะอุ-จิ

ศาลเจ้าอิงะมิ

วัดไดคิว-จิ

ซากฮะยะคะวะ-งุชิ

พิพิธภัณฑ์วรรณคดีโอดะวะระ

พิพิธภัณฑ์เพลงกล่อมเด็กฮะคุชุ (ปิดจนถึงปลายเดือนกรกฎาคม, 2018)

วัดโทะคุโจะอิน (พระพุทธรูปขนาดใหญ่)

ศาลเจ้ามัตซึตบะระ (เทศกาลเทพเจ้าชินโตอุจิงะมิ สืบทอดมาตั้งแต่สมัยการปกครองตระกูลโอดะวะระ โฮะโจะ)

สถานที่ประวัติศาสตร์ประตูโอะเทะมอน

สวนซากปราสาทโอดะวะระ

ศาลเจ้าโฮะโตะกุ นิโนะมิยะ

หลุมฝังศพของโฮะโจะ อุจิมะสะ : โฮะโจะ อุจิเทะรุ

ลุสก้า โอดะวะระ (วิวของปราสาทโอดะวะระจากบนดาดฟ้า)

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม