โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

เส้นทางโคะมะ ซานโดะ

จุดมีพลัง (ออนนะซะกะ โนะ นะนะ ฟุชิงิ)

วัดโอะยะมะ-เดะระ

ศาลเจ้าโอโอะยะมะ อะฟุริ

น้ำตกนิจุ

ระเบียงชมวิว

วัดฮินะตะ ยะคุชิ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม