สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

หออนุสรณ์แห่งการเปิดท่าเรือโยโกฮะมะ (แจคทาวเวอร์)

อาคารที่ทำการเทศบาลจังหวัดคะนะงะวะ (คิงทาวเวอร์)

นิฮอน โอโอะโดะริ

ท่าเรือโอซันบาชิ

ศุลกากรโยโกฮะมะ (ควีนทาวเวอร์)

อะคะ-เร็นกะ โซะโคะ (อาคารเก็บของอิฐแดงแห่งโยโกฮะมะ)

สกาย ครูส

ล่องเรือสำราญที่ท่าเรือโยโกฮะมะ (เรือ Marine Rouge)

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม