สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

ถนนช้อปปิ้งโมะโตะมะชิ

โยโกฮะมะไชน่าทาวน์

สวนสัตว์ โยโกฮะมะ ซูระเซีย

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม