สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

ธันเดอร์ สเนค อะซึตงิ

ไส้หมูอะซึตงิ

ซากุระริมถนน "อิคิโมะโนะงะคะริ"(ต้นซากุระ)

โรงกลั่นสาเกโคะงะเน

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม