สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

เอะโนะชิมะ เอสคาร์

ศาลเจ้าเอะโนะชิมะ

ศูนย์ขายตรงท่าเรือประมง คะทะเสะ

โทะบิโชะ ฮอนเท็น

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม