สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

อะคะ-เร็นกะ โซะโคะ (อาคารเก็บของอิฐแดงแห่งโยโกฮะมะ)

Kanagawaya

คัปโปะ: ทะนะคะยะ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม