โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

สวนไดบะ

สุสานนายพลชาวต่างชาติโยโกฮามะ

ฮาร์เบอร์วิว ปาร์ค (มินะโตะ-โนะ-มิเอะรุ โอะกะ โคเอ็น)

โยโกฮะมะไชน่าทาวน์

หอจดหมายเหตุแห่งประวัติศาสตร์ของเมืองโยโกฮะมะ

โรงแรมนิว แกรนด์

สถานที่ประวัติศาสตร์ซึตรุมิบะชิ บาร์ริเอร์

ศาลเจ้าโซะจิ-จิ

สถานที่ที่เกิดเหตุการณ์นะมะมุงิและอนุสาวรีย์

LA CITTADELLA

โทะไคโดะ คะวะสะกิ-ชุกุ โคะริวกัน

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม