สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

อุทยานแห่งชาติโคะเคียวไงเอ็น

รูปปั้นไซโงะ ทะคะโมะริ (สวนอุเอะโนะ)

คัน'เอ-จิ

ห้างสรรพสินค้ายะนะกะ กินซ่า

คัปโปะ: ทะนะคะยะ

โรงแรมนิว แกรนด์

อดีตที่อยู่อาศัยของฮิโระฟุมิ อิโตะ

เพอรรี่ พาร์ค และอาคารอนุสรณ์เพอรรี่

พื้นที่ที่จอดรถเซโชะ

สะพานโอดะวะระ บลูเวย์

ด่านเก็บเงินทางด่วนฮะโกะเนะ

ไดกันซาน สกาย เลานจ์

เรือล่องชมสถานที่ ฮะโกะเนะ

คิโนะคุนิยะ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม