สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

สวนอิตานลี่ยนยะมะเตะ

ฮาร์เบอร์วิว ปาร์ค (มินะโตะ-โนะ-มิเอะรุ โอะกะ โคเอ็น)

สวนยะมะชิตะ

ท่าเรือโอซันบาชิ

หอจดหมายเหตุแห่งประวัติศาสตร์ของเมืองโยโกฮะมะ

ศุลกากรโยโกฮะมะ (ควีนทาวเวอร์)

สวนโซอุ-โนะ-ฮะนะ

อะคะ-เร็นกะ โซะโคะ (อาคารเก็บของอิฐแดงแห่งโยโกฮะมะ)

คิชะมิชิ พรอมานาด

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม