โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

หุบเขาฟุโดอุจิริ

ุคุโมะโตะกัน / นะนะสะวะ ออนเซ็น (ทริปน้ำพุร้อนไปกลับ)

ต้นซากุระที่เรียงรายบริเวณจุดบรรจบของแม่น้ำทั้งสามสาย

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม