สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

หุบเขาฟุโดอุจิริ

ุคุโมะโตะกัน / นะนะสะวะ ออนเซ็น (ทริปน้ำพุร้อนไปกลับ)

ชุมทางแม่น้ำสามสาย

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม