สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

โอคโคะชิยะมะ ฟุเระอะอิ-โนะ-โมริ

วัดโจะเคจิ-ศาลเจ้าอะคิบะ

ศาลเจ้าซึตคิโยะมิ

อะสะโอะ ฟุโดะ-อิน (โทะคุสะ ฟุโดะ)

สวนโระงุชินอยเกะและสวนเคะโชะเม็นยะโตะ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม