โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

เส้นทางเดินป่าร็อคโคะคุ พาส (จากเส้นทางเดินป่าคะนะสะวะ)

สถานที่ประวัติศาสตร์โนะเค็นโดะ

สระน้ำฟุโด-อิเกะ

ยัตซึต-เสะคิงะยะ ฟุโดซอน

คะมะริยะ ชิมิน โนะ โมะริ (ป่าชุมชนคะมะริยะ)

สวนธรรมชาติคะนะสะวะ

โอมะรุ ยะมะ ภูเขาโอมะรุ

ไคบุกิ จิโซะ

ศาลเจ้าคามาคุระ-กุ

ศาลเจ้าซึตรุกะโอะกะ ฮะชิมันกุ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม