โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ถนนโอะยะมะ

ศาลเจ้ามิโซะโนะคุชิ

ศาลเจ้าชิระฮะตะ ฮะชิมัน ไดจิน

น้ำพุร้อนชิระคุ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม