สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ถนนโอะยะมะ

ศาลเจ้ามิโซะโนะคุชิ

ศาลเจ้าชิระฮะตะ ฮะชิมัน ไดจิน

น้ำพุร้อนชิระคุ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม