สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

อุทยานอนุสรณ์นิปปอนมารู (นิปปอน-มะรุ พิพิธภัณฑ์ท่าเรือโยโกฮะมะ)

คิชะมิชิ พรอมานาด

สวนอะคะเร็นกะ

อะคะ-เร็นกะ โซะโคะ (อาคารเก็บของอิฐแดงแห่งโยโกฮะมะ)

สวนโซอุ-โนะ-ฮะนะ

สวนยะมะชิตะ

โยโกฮะมะ มารีน ทาวเวอร์

สะพานฝรั่งเศส

โรงแรมนิว แกรนด์

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม