โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
S

จุดเริ่มต้น:
สถานีโยโกฮาม่า

เร็วที่สุด

 • 45นาที
 • 1040

ราคาถูกที่สุด

 • 1ชม15นาที
 • 676
 • Keikyu Main Local, Keikyu Main Ltd Exp, Keikyu Main Rapid Ltd Exp - Keikyu Evening Wing, Keikyu Kurihama Ltd Exp, Keikyu Kurihama Rapid-Exp

 • 1ชม
 • 854
 • Keikyu Kurihama Ltd Exp, Keikyu Kurihama Rapid-Exp - [JO] Yokosuka Line - Enoshima Electric Railway

เร็วที่สุด

 • 1ชม
 • 1554
 • Enoshima Electric Railway - [JT] Tōkaidō Line -

ราคาถูกที่สุด

 • 1ชม
 • 1114
 • Enoshima Electric Railway - [JT] Tōkaidō Line - Airport-Kyuko, Keikyu Main Local, Keikyu Main Ltd Exp, Keikyu Main Rapid Ltd Exp - Airport-Kyuko, Keikyu Airport Local, Keikyu Airport Ltd Exp, Keikyu Main/Airport Rapid Ltd Exp

F

จุดสิ้นสุด:
สนามบินฮาเนดะ