โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
แผนการเดินทาง
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น:
สถานีโยโกฮาม่า

 • 45นาที
 • 479
 • Sotetsu Main Exp, Sotetsu Main Local, Sotetsu Main Ltd Exp, Sotetsu Main Rapid - Odakyu Odawara Local, Odakyu Odawara Semi-Exp

 • 15นาที
 • 360
 • Odakyu Odawara Local, Odakyu Odawara Semi-Exp - [JH] Yokohama Line

เร็วที่สุด

 • 45นาที
 • 25000

ราคาถูกที่สุด

 • 1ชม15นาที
 • 1579
 • [JH] Yokohama Line -

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด:
สนามบินฮาเนดะ