ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
แผนการเดินทาง
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น:
สถานีโยโกฮาม่า

  • 15นาที
  • 366
  • [70180] Keikyu Main Line Local, [70190] Keikyu Main Line Local, [70192] Keikyu Main Line Local, [70409] Keikyu Main Line Local, [70457] Keikyu Main Line Local, [70466] Keikyu Main Line Local, [70467] Keikyu Main Line Local, [70525] Keikyu Main Line Local, [70528] Keikyu Main Line Local, [70529] Keikyu Main Line Local, [70531] Keikyu Main Line Local, [71246] Keikyu Main Line Rapid Ltd. Exp., [71248] Keikyu Main Line Rapid Ltd. Exp., [71253] Keikyu Main Line Rapid Ltd. Exp., [71258] Keikyu Main Line Rapid Ltd. Exp., [71278] Keikyu Main Line Rapid Ltd. Exp., [83131] Keikyu Main Line Ltd. Exp., [83177] Keikyu Main Line Ltd. Exp., [83181] Keikyu Main Line Ltd. Exp., [83183] Keikyu Main Line Ltd. Exp., [83187] Keikyu Main Line Ltd. Exp., [83188] Keikyu Main Line Ltd. Exp., [83192] Keikyu Main Line Ltd. Exp. - [72453] Keikyu Daishi

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด:
สนามบินฮาเนดะ