โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
S

จุดเริ่มต้น:
สถานีโยโกฮาม่า

เร็วที่สุด

 • 15นาที
 • 322
 • Airport-Kyuko, Keikyu Main Local, Keikyu Main Ltd Exp, Keikyu Main Rapid Ltd Exp - Keikyu Daishi

ราคาถูกที่สุด

 • 30นาที
 • 220
 • Keikyu Main Local

เร็วที่สุด

 • 15นาที
 • 230
 • [JN] Nambu Line

ราคาถูกที่สุด

 • 30นาที
 • 220
 • 川31, 川33

 • 45นาที
 • 521
 • [JN] Nambu Line - - Airport-Kyuko, Keikyu Main Local, Keikyu Main Ltd Exp, Keikyu Main Rapid Ltd Exp - Airport-Kyuko, Keikyu Airport Local, Keikyu Airport Ltd Exp, Keikyu Main/Airport Rapid Ltd Exp

F

จุดสิ้นสุด:
สนามบินฮาเนดะ