โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
แผนการเดินทาง
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น:
สถานีโยโกฮาม่า

เร็วที่สุด

  • 15นาที
  • 850
  • JR Ueno-Tokyo

ราคาถูกที่สุด

  • 15นาที
  • 210
  • Airport-Kyuko, Keikyu Main Local, Keikyu Main Ltd Exp, Keikyu Main Rapid Ltd Exp

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด:
สนามบินฮาเนดะ