โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
S

จุดเริ่มต้น:
สถานีโยโกฮาม่า

เร็วที่สุด

  • 45นาที
  • 738
  • [B] Blue Line - [JH] Yokohama Line

ราคาถูกที่สุด

  • 1ชม15นาที
  • 580
  • Route 036, Route 039 - [JH] Yokohama Line

F

จุดสิ้นสุด:
สนามบินฮาเนดะ