โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
S

จุดเริ่มต้น:
สถานีโยโกฮาม่า

เร็วที่สุด

 • 45นาที
 • 560
 • Tokyu Toyoko/Minatomirai Exp, Tokyu Toyoko/Minatomirai Local, Tokyu Toyoko/Minatomirai Ltd Exp - [JN] Nambu Line

ราคาถูกที่สุด

 • 45นาที
 • 552
 • [JO] Yokosuka Line, [JS] Shōnan-Shinjuku Line - - [JN] Nambu Line

เร็วที่สุด

 • 30นาที
 • 500
 • Odakyu Odawara Exp, Odakyu Odawara Local, Odakyu Odawara Semi-Exp

ราคาถูกที่สุด

 • 45นาที
 • 470
 • Odakyu Odawara Exp, Odakyu Odawara Local, Odakyu Odawara Semi-Exp

 • 1ชม
 • 1119
 • Odakyu Ltd Exp Hakone, Odakyu Ltd Exp Homeway, Odakyu/Chiyoda Ltd Exp Hakone -

อิชิโนะยุ

1ชม30นาที

เร็วที่สุด

 • 30นาที
 • 1300

ราคาถูกที่สุด

 • 1ชม
 • 777
 • Hakone Tozan Railway - Hakone Tozan Railway

เร็วที่สุด

 • 30นาที
 • 1300

ราคาถูกที่สุด

 • 1ชม
 • 779
 • Hakone Tozan Railway - Hakone Tozan Railway

เร็วที่สุด

 • 45นาที
 • 4451
 • Shinkansen Hikari, Shinkansen Kodama -

ราคาถูกที่สุด

 • 2ชม
 • 2227
 • Odakyu Ltd Exp Hakone, Odakyu Ltd Exp Sagami, Odakyu Odawara Exp, Odakyu Odawara Local, Odakyu Odawara Rapid Exp -

F

จุดสิ้นสุด:
สนามบินฮาเนดะ