โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
แผนการเดินทาง
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น:
สถานีโยโกฮาม่า

เร็วที่สุด

 • 45นาที
 • 4268
 • [B] Blue Line - Shinkansen Hikari, Shinkansen Kodama - Odawara-Hakone, Odawara-Hakone Line

ราคาถูกที่สุด

 • 1ชม15นาที
 • 2237
 • [JT] Tōkaidō Line - Odawara-Hakone, Odawara-Hakone Line

เร็วที่สุด

 • 1ชม30นาที
 • 40000

ราคาถูกที่สุด

 • 3ชม
 • 3850
 • -

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด:
สนามบินฮาเนดะ