โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
S

จุดเริ่มต้น:
สถานีโยโกฮาม่า

เร็วที่สุด

 • 45นาที
 • 808
 • [B] Blue Line - [JH] Yokohama Line

ราคาถูกที่สุด

 • 1ชม30นาที
 • 660
 • Route 036, Route 039 - [JH] Yokohama Line

เร็วที่สุด

 • 1ชม15นาที
 • 3579
 • [JH] Yokohama Line - Shinkansen Hikari, Shinkansen Kodama, Shinkansen Nozomi - Airport-Kaitoku, Airport-Kyuko, Keikyu Main/Airport Rapid Ltd Exp

ราคาถูกที่สุด

 • 1ชม15นาที
 • 1464
 • [JH] Yokohama Line -

F

จุดสิ้นสุด:
สนามบินฮาเนดะ