โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
แผนการเดินทาง
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น:
สถานีโยโกฮาม่า

เร็วที่สุด

 • 45นาที
 • 4958
 • [B] Blue Line - Shinkansen Hikari, Shinkansen Kodama - Odakyu Ltd Exp Hakone, Odakyu Ltd Exp Sagami, Odakyu Odawara Exp, Odakyu Odawara Local, Odakyu Odawara Rapid Exp

ราคาถูกที่สุด

 • 1ชม
 • 649
 • Sotetsu Main Exp, Sotetsu Main Local, Sotetsu Main Ltd Exp, Sotetsu Main Rapid - Odakyu Ltd Exp Hakone, Odakyu Ltd Exp Homeway, Odakyu Odawara Exp, Odakyu Odawara Local, Odakyu Odawara Rapid Exp

เร็วที่สุด

 • 1ชม15นาที
 • 3710
 • Odakyu Ltd Exp Hakone, Odakyu Ltd Exp Homeway, Odakyu Ltd Exp Sagami, Odakyu Odawara Exp, Odakyu Odawara Local, Odakyu Odawara Rapid Exp - Shinkansen Hikari, Shinkansen Kodama - Airport-Kaitoku, Airport-Kyuko, Keikyu Main/Airport Rapid Ltd Exp

ราคาถูกที่สุด

 • 1ชม15นาที
 • 2677
 • Odakyu Odawara Exp, Odakyu Odawara Local, Odakyu Odawara Rapid Exp -

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด:
สนามบินฮาเนดะ