โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
แผนการเดินทาง
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น:
สถานีโยโกฮาม่า

  • 1ชม
  • 649
  • Sotetsu Main Exp, Sotetsu Main Local, Sotetsu Main Ltd Exp, Sotetsu Main Rapid - Odakyu Ltd Exp Hakone, Odakyu Ltd Exp Homeway, Odakyu Odawara Exp, Odakyu Odawara Local, Odakyu Odawara Rapid Exp

เร็วที่สุด

  • 45นาที
  • 19000

ราคาถูกที่สุด

  • 1ชม45นาที
  • 2809
  • Odakyu Ltd Exp Hakone, Odakyu Ltd Exp Sagami, Odakyu Odawara Exp, Odakyu Odawara Local, Odakyu Odawara Rapid Exp -

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด:
สนามบินฮาเนดะ