โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
S

จุดเริ่มต้น:
สถานีโยโกฮาม่า

เร็วที่สุด

 • 45นาที
 • 4148
 • [B] Blue Line - Shinkansen Hikari, Shinkansen Kodama - [JT] Tōkaidō Line

ราคาถูกที่สุด

 • 1ชม15นาที
 • 1300
 • [JT] Tōkaidō Line

เร็วที่สุด

 • 45นาที
 • 1390
 • K - Hakone Tozan Railway

ราคาถูกที่สุด

 • 45นาที
 • 1330
 • K - R, T

 • 1ชม15นาที
 • 1110
 • [JT] Tōkaidō Line - [JO] Yokosuka Line

เซ็นโซ

45นาที

เร็วที่สุด

 • 45นาที
 • 26000

ราคาถูกที่สุด

 • 1ชม
 • 903
 • Keikyu Kurihama Local, Keikyu Kurihama Ltd Exp, Keikyu Kurihama Rapid-Exp - Keikyu Main Local, Keikyu Main Ltd Exp, Keikyu Main Rapid Ltd Exp - Airport-Kyuko, Keikyu Airport Local, Keikyu Airport Ltd Exp, Keikyu Main/Airport Rapid Ltd Exp

F

จุดสิ้นสุด:
สนามบินฮาเนดะ