โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
S

จุดเริ่มต้น:
สถานีโยโกฮาม่า

เร็วที่สุด

 • 45นาที
 • 5108
 • [B] Blue Line - Shinkansen Hikari, Shinkansen Kodama - [JT] Tōkaidō Line

ราคาถูกที่สุด

 • 1ชม15นาที
 • 2200
 • [JT] Tōkaidō Line

เร็วที่สุด

 • 1ชม
 • 3961
 • Shinkansen Hikari, Shinkansen Kodama - Airport-Kaitoku, Airport-Kyuko, Keikyu Main/Airport Rapid Ltd Exp

ราคาถูกที่สุด

 • 2ชม30นาที
 • 2483
 • - [JT] Tōkaidō Line -

F

จุดสิ้นสุด:
สนามบินฮาเนดะ