โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
S

จุดเริ่มต้น:
สถานีโยโกฮาม่า

เร็วที่สุด

 • 30นาที
 • 3858
 • [B] Blue Line - Shinkansen Hikari, Shinkansen Kodama

ราคาถูกที่สุด

 • 1ชม
 • 1100
 • [JT] Tōkaidō Line

เร็วที่สุด

 • 30นาที
 • 4011
 • Shinkansen Hikari, Shinkansen Kodama - [B] Blue Line - [JK] Keihin-Tōhoku/Negishi Line

ราคาถูกที่สุด

 • 1ชม
 • 1816
 • [JT] Tōkaidō Line - [JK] Keihin-Tōhoku/Negishi Line

เร็วที่สุด

 • 15นาที
 • 17000

ราคาถูกที่สุด

 • 30นาที
 • 583
 • [JK] Keihin-Tōhoku/Negishi Line - Airport-Kyuko, Keikyu Main Local, Keikyu Main Ltd Exp, Keikyu Main Rapid Ltd Exp - Airport-Kyuko, Keikyu Airport Local, Keikyu Airport Ltd Exp, Keikyu Main/Airport Rapid Ltd Exp

F

จุดสิ้นสุด:
สนามบินฮาเนดะ