โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
แผนการเดินทาง
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น:
สถานีโยโกฮาม่า

เร็วที่สุด

 • 30นาที
 • 521
 • [JK] Keihin-Tōhoku/Negishi Line - Route 107

ราคาถูกที่สุด

 • 45นาที
 • 457
 • [JK] Keihin-Tōhoku/Negishi Line - Route 293

เร็วที่สุด

 • 30นาที
 • 22000

ราคาถูกที่สุด

 • 45นาที
 • 842
 • [JO] Yokosuka Line - Airport-Kyuko, Keikyu Main Local, Keikyu Main Ltd Exp, Keikyu Main Rapid Ltd Exp - Airport-Kyuko, Keikyu Airport Local, Keikyu Airport Ltd Exp, Keikyu Main/Airport Rapid Ltd Exp

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด:
สนามบินฮาเนดะ