โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
แผนการเดินทาง
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น:
สถานีโยโกฮาม่า

เร็วที่สุด

 • 30นาที
 • 607
 • [B] Blue Line - [JO] Yokosuka Line

ราคาถูกที่สุด

 • 30นาที
 • 533
 • [JK] Keihin-Tōhoku/Negishi Line - [JO] Yokosuka Line

เร็วที่สุด

 • 1ชม
 • 1300
 • Odawara-Hakone Line

ราคาถูกที่สุด

 • 1ชม15นาที
 • 1200
 • T

เร็วที่สุด

 • 45นาที
 • 4801
 • Shinkansen Hikari, Shinkansen Kodama -

ราคาถูกที่สุด

 • 2ชม
 • 2598
 • JR Ueno-Tokyo -

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด:
สนามบินฮาเนดะ