โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
S

จุดเริ่มต้น:
สถานีโยโกฮาม่า

เร็วที่สุด

 • 30นาที
 • 607
 • [B] Blue Line - [JO] Yokosuka Line

ราคาถูกที่สุด

 • 30นาที
 • 533
 • [JK] Keihin-Tōhoku/Negishi Line - [JO] Yokosuka Line

 • 1ชม30นาที
 • 1911
 • Enoshima Electric Railway - Odakyu Enoshima Exp, Odakyu Enoshima Local, Odakyu Enoshima Rapid Exp, Odakyu Ltd Exp Enoshima - Odakyu Odawara Exp, Odakyu Odawara Local, Odakyu Odawara Rapid Exp

 • 30นาที
 • 430
 • Odakyu Odawara Exp, Odakyu Odawara Local, Odakyu Odawara Rapid Exp

เร็วที่สุด

 • 45นาที
 • 1300

ราคาถูกที่สุด

 • 1ชม
 • 1200

เร็วที่สุด

 • 1ชม
 • 1300

ราคาถูกที่สุด

 • 1ชม15นาที
 • 1200

เร็วที่สุด

 • 45นาที
 • 4451
 • Shinkansen Hikari, Shinkansen Kodama -

ราคาถูกที่สุด

 • 2ชม
 • 2227
 • Odakyu Ltd Exp Hakone, Odakyu Ltd Exp Sagami, Odakyu Odawara Exp, Odakyu Odawara Local, Odakyu Odawara Rapid Exp -

F

จุดสิ้นสุด:
สนามบินฮาเนดะ