โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
แผนการเดินทาง
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น:
สถานีโยโกฮาม่า

เร็วที่สุด

 • 1ชม15นาที
 • 5158
 • [B] Blue Line - Shinkansen Hikari, Shinkansen Kodama - Odawara-Hakone Line

ราคาถูกที่สุด

 • 2ชม
 • 2300

เร็วที่สุด

 • 1ชม
 • 5218
 • Odawara-Hakone, Odawara-Hakone Line - Shinkansen Hikari, Shinkansen Kodama -

ราคาถูกที่สุด

 • 2ชม15นาที
 • 2408
 • Odakyu Ltd Exp Hakone -

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด:
สนามบินฮาเนดะ