โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
S

จุดเริ่มต้น:
สถานีโยโกฮาม่า

เร็วที่สุด

 • 30นาที
 • 540
 • Tokyu Toyoko/Minatomirai Exp, Tokyu Toyoko/Minatomirai Local, Tokyu Toyoko/Minatomirai Ltd Exp - [JN] Nambu Line

ราคาถูกที่สุด

 • 45นาที
 • 532
 • [JO] Yokosuka Line, [JS] Shōnan-Shinjuku Line - - [JN] Nambu Line

เร็วที่สุด

 • 30นาที
 • 800
 • Tokyu Toyoko/Minatomirai Exp, Tokyu Toyoko/Minatomirai Local, Tokyu Toyoko/Minatomirai Ltd Exp - [JO] Yokosuka Line - Enoshima Electric Railway

ราคาถูกที่สุด

 • 45นาที
 • 650
 • Route 008, Route 026, Route 058, Route 109, Route 148, Route 200, Route 280 - [JO] Yokosuka Line

 • 30นาที
 • 1152
 • Enoshima Electric Railway - [JT] Tōkaidō Line

 • 1ชม15นาที
 • 2600
 • Yu 03 - [JT] Tōkaidō Line - Odawara-Hakone

เร็วที่สุด

 • 30นาที
 • 1200

ราคาถูกที่สุด

 • 45นาที
 • 1036
 • Odawara-Hakone - Odawara-Hakone Line

เร็วที่สุด

 • 1ชม
 • 5118
 • Odawara-Hakone, Odawara-Hakone Line - Shinkansen Hikari, Shinkansen Kodama -

ราคาถูกที่สุด

 • 2ชม15นาที
 • 2408
 • Odakyu Ltd Exp Hakone -

F

จุดสิ้นสุด:
สนามบินฮาเนดะ