ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
แผนการเดินทาง
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น:
สถานีโยโกฮาม่า

เร็วที่สุด

 • 30นาที
 • 1346
 • [10814] JR Ueno-Tokyo Line(Via Tokaido Line), [10921] JR Ueno-Tokyo Line(Via Tokaido Line), [10978] JR Ueno-Tokyo Line(Via Tokaido Line), [11025] JR Ueno-Tokyo Line(Via Tokaido Line), [11182] JR Ueno-Tokyo Line(Via Tokaido Line), [16699] JR Shonan-Shinjuku Line Special Rapid Service - [156793] Shonan Monorail

ราคาถูกที่สุด

 • 45นาที
 • 697
 • Yokosuka - [157630] Enoshima Electric Railway, [157801] Enoshima Electric Railway

ไม่มีรูปภาพ

เร็วที่สุด

 • 45นาที
 • 23000

ราคาถูกที่สุด

 • 1ชม
 • 1562
 • [157630] Enoshima Electric Railway, [157804] Enoshima Electric Railway, [157805] Enoshima Electric Railway - [10709] JR Ueno-Tokyo Line(Via Tokaido Line), [11054] JR Ueno-Tokyo Line(Via Tokaido Line), [11110] JR Ueno-Tokyo Line(Via Tokaido Line), [11137] JR Ueno-Tokyo Line(Via Tokaido Line), [11179] JR Ueno-Tokyo Line(Via Tokaido Line), [11183] JR Ueno-Tokyo Line(Via Tokaido Line), [11186] JR Ueno-Tokyo Line(Via Tokaido Line), [16715] JR Shonan-Shinjuku Line Special Rapid Service, [16717] JR Shonan-Shinjuku Line Special Rapid Service -

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด:
สนามบินฮาเนดะ