โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
S

จุดเริ่มต้น:
สถานีโยโกฮาม่า

 • 30นาที
 • 527
 • [B] Blue Line - Sotetsu Main Exp, Sotetsu Main Local, Sotetsu Main Ltd Exp, Sotetsu Main Rapid

 • 30นาที
 • 460
 • Odakyu Odawara Exp, Odakyu Odawara Local, Odakyu Odawara Rapid Exp

เร็วที่สุด

 • 45นาที
 • 4501
 • Shinkansen Hikari, Shinkansen Kodama -

ราคาถูกที่สุด

 • 1ชม30นาที
 • 2064
 • Odakyu Odawara Exp, Odakyu Odawara Local, Odakyu Odawara Rapid Exp -

F

จุดสิ้นสุด:
สนามบินฮาเนดะ