โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
S

จุดเริ่มต้น:
สถานีโยโกฮาม่า

เร็วที่สุด

 • 30นาที
 • 3988
 • [B] Blue Line - Shinkansen Hikari, Shinkansen Kodama - [JT] Tōkaidō Line

ราคาถูกที่สุด

 • 1ชม
 • 1100
 • [JT] Tōkaidō Line

 • 15นาที
 • 1112
 • Hakone Tozan Railway - [JT] Tōkaidō Line

เร็วที่สุด

 • 1ชม
 • 33000

ราคาถูกที่สุด

 • 1ชม45นาที
 • 1668
 • JR Ueno-Tokyo -

F

จุดสิ้นสุด:
สนามบินฮาเนดะ